Kada galima tikėtis valstybės paramos būstui įsigyti?

Nuosavo būsto klausimas jaunai šeimai neretai tampa sudėtingu galvosūkiu. Tvirto materialinio pagrindo nespėjusiems susikurti jauniems žmonėms dažnai būna sudėtinga sukaupti reikiamą pradinį įnašą. Šioje situacijoje palengvinti finansinę naštą jaunos šeimos gali tikėtis gavusios valstybės subsidiją pirmam būstui.

Bankai šiuo metu teikia dviejų tipų paskolas su valstybės subsidijomis: Valstybės iš dalies kompensuojamą būsto paskolą ir Būsto paskolą su valstybės paskata pirmajam būstui įsigyti regionuose.

KAM GALI BŪTI SKIRIAMA VALSTYBĖS SUBSIDIJA?

1) Jaunoms šeimoms bei asmenims, atitinkantiems Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme pateiktus kriterijus:

 • Asmenys, deklaravę pajamas už praėjusius kalendorinius metus, jeigu nei vienas iš asmenų nedirba pagal individualią veiklą. Dirbantys pagal individualią veiklą privalo pajamas deklaruoti už praėjusius dvejus kalendorinius metus.
 • Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoto turto vertė ir pajamos, pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnį, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šių dydžių:
  • asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 106 valstybės remiamų pajamų (toliau –VRP) dydžių (15582 Eur) ir turtas – 129 VRP dydžių (18963 Eur);
  • dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 148 VRP dydžių (21756 Eur) ir turtas – 262 VRP dydžių (38514 Eur);
  • keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 178 VRP dydžių (26166 Eur) ir turtas – 349 VRP dydžių (51303 Eur);
  • šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 30 VRP dydžių (4410 Eur) ir turtas vienam asmeniui – 83 VRP dydžių (12201 Eur).
 • Įsigyjamas būstas turi būti pirmas, išimtinais atvejais subsidija skiriama šeimoms, kurių gyvenamojo namo nusidėvėjimas viršija 60 procentų.

2) Subsidija gali būti suteikiama gyvenamosios paskirties turtui įsigyti, statyti arba rekonstruoti.

3) Subsidijos dydis yra 15-30 proc. suteikiamos paskolos sumos. Maksimali paskolos suma yra 53 000 EUR asmeniui be šeimos (būstui pirkti arba statyti) arba 87 000 EUR dviejų ar daugiau asmenų šeimai (būstui pirkti arba statyti).

4) Turimo būsto rekonstrukcijai, neatsižvelgiant į šeimos dydį gali būti skiriama 35 000 EUR subsidija.

Suteikiamos būsto paskolos suma taip pat priklauso nuo finansinio pajėgumo vykdyti kredito sutartyje nustatytus įsipareigojimus vertinimo rezultatų. Minimalus paskolos terminas yra 5 metai.

Kad valstybės subsidija būtų suteikta, tiek norintieji gauti paskolą, tiek planuojamas įsigyti nekilnojamasis turtas turi atitikti tam tikrus kriterijus. Todėl besidomintiems pravartu įsigilinti į šių paskolų suteikimo sąlygas.

Daugiau informacijos apie pajamų reikalavimus gali rasti Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/620cd9e0584311e49df480952cc07606/asr

Pasidalinkite šia naujiena!